История на ArthuB

Ново начало в творческата комуникация

Идеята за създаване на онлайн платформа за творчески партньорства е на сдружение „Лаборатория за изкуство и култура”.

Финалната концепция е резултат на задълбочено проучване и в търсене на ефективни решения за преодоляване на трудностите в комуникацията в областта на културата.

Идеята

Проект по програма “Добро управление” потвърди нуждата от по-добра комуникация в областта на културата.

Реализацията стана възможна благодарение на “Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на културата” към Национален фонд “Култура”.

Проекти

С кого да осъществим нашата творческа идея

НАЧАЛОТО

Поставихме го през 2016 г. Като представители на различни сфери на културата решихме, че за да реализираме своите творчески идеи, трябва да обединим усилията и възможностите си и да създадем организация, с която да представяме и осъществяваме проектите си.
Нарекохме сдружението си „Лаборатория за изкуство и култура” защото искахме да сме съзидателни и креативни в посока на културните процеси към онзи момент.

ТРУДНОСТИ

Без тях, за съжаление, явно не може. Сблъсква се с тях всяка творческа идея в момента, когато започне да се материализира. Първите проблеми при нас бяха

С КОГО ДА ОСЪЩЕСТВИМ НАШАТА ТВОРЧЕСКА ИДЕЯ?

КАК ДА НАМЕРИМ ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ БЪРЗО И ЛЕСНО, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА РАБОТИМ СЪВМЕСТНО?

Въпреки безбрежния интернет се оказа, че това е почти непосилна задача. Всичко се случваше като на забавен каданс, а ние бяхме нетърпеливи, презаредени с енергия и – естествено – без никакъв опит. Установихме, че комуникацията е сериозен проблем. Трудна е, а понякога направо липсва.

Основната идея, на която стъпват проектите и събитията в сферата на културата, са ПАРТНЬОРСТВАТА. Знаехме, че има организации като нас, но трудно ги откривахме. Използвахме метода „на базата на случайния принцип”. Разчитахме предимно на лични контакти и приятелски кръг. Това обаче не винаги е достатъчно.

В процеса на работата стана ясно, че със същите проблеми се сблъскват и другите участници в творческия процес. Когато се „откриехме”, си казвахме „Ако бяхме се намерили по-рано….”. Порасваха ни криле… и започвахме отново.

Начини за творческа комуникация

В процеса на развитието си, сдружение „Лаборатория за изкуство и култура” прие идеята да се създаде ЕДИННА УЕБ БАЗИРАНА КУЛТУРНА ПЛАТФОРМА за осъществяване на бърза и ефективна комуникация между представители на държавния и неправителствения сектор, на бизнеса и творците. Другата основна цел беше платформата да предостави възможност за иницииране на творчески партньорства.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

През 2019 година се появи проектното предложение „Как да направим комуникацията между държавата и гражданите по-добра?”, в което беше извършено задълбочено проучване на нагласите при неправителствените организации в сектор култура да участват в обща платформа. Говорихме за проблемите, произтичащи от забавена или липса на добра комуникация, както и за синтеза и бързото достигане до така нужната ни информация по отношение на партньорства, проекти и творчески инициативи.

СРЕЩИ С ИНСТИТУЦИИ

Осъществихме срещи с Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на външните работи, Държавен културен институт и ЮНЕСКО България. Анализите, които бяха направени, показаха ясно, че платформа от този тип, в която ще се заложи на БЪРЗИНА , ПРОЗРАЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ, са бъдещето.

СТАРТ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

Стартирахме през май 2021 година, в условията на световна пандемия. Изкуството е в патова ситуация. За комуникацията, която води до реализация на събития, съществува реална опасност да замре. Младите артисти и малките културни организации – ядрото на цялото културно общество в световен план, са заплашени от прекратяване на дейността си. Ако това се случи, има опасност човечеството да се изправи пред истинска културна катастрофа.

В този така критичен момент, най-важното е да запазим и да продължим КОМУНИКАЦИЯТА, да помогнем на стартиращите организации да представят себе си и своите проекти по един нов, модерен, удобен, но и безопасен начин.

ПЛАТФОРМА ARTHUB

Културна платформа ARTHUB обединява всички тези възможности и предоставя иновативен начин за творческа комуникация.

ARTHUB е новата онлайн културна платформа,

в която организации, творци и всички, за които изкуството е кауза,

получават свое лично място и стават главни герои на своите идейни проекти.

Галерия

Лаборатория за Изкуство и Култура