История на ArthuB

Ново начало в творческата комуникация

Идеята за създаване на онлайн платформа за творчески партньорства е на сдружение „Лаборатория за изкуство и култура”.

Финалната концепция е резултат на задълбочено проучване и в търсене на ефективни решения за преодоляване на трудностите в комуникацията в областта на културата.

Идеята

Успешно реализиран проект по програма “Добро управление” потвърждава нуждата от по-добра комуникация във всички сфери на културата.

ArthuB се създава благодарение на “Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на културата” към Национален фонд “Култура”.

Проекти

С кого да осъществим нашата творческа идея

НАЧАЛОТО

Началото поставихме през 2016 г. Представители от различни сфери на културата обединихме усилия и възможности, за да реализираме творчески си идеи. Така създадохме сдружение „Лаборатория за изкуство и култура” и започнахме активна дейност в посока развитие на културните процеси.

ТРУДНОСТИ

Всяка творческа идея се сблъсква с множество трудности, когато започне да се материализира. Първите проблеми:

С КОГО ДА ОСЪЩЕСТВИМ НАШАТА ТВОРЧЕСКА ИДЕЯ?

КАК ДА НАМЕРИМ ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ БЪРЗО И ЛЕСНО, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА РАБОТИМ СЪВМЕСТНО?

Въпреки морето от информация в интернет пространството, се оказа, че задачата съвсем не е от най-лесните. Бяхме без никакъв опит, но нетърпеливи, заредени с енергия, а всичко се случваше като на забавен каданс. Установихме, че комуникацията е сериозен проблем. Понякога такава направо липсва!

Основата, на която стъпват проекти, събития в сферата на културата, са ПАРТНЬОРСТВАТА. Започнахме на „случаен принцип” – чрез лични контакти, в приятелските ни кръгове.

В процеса на работата ни стана ясно, че с проблеми в търсенето на партньори се сблъскват и много други участници в творческия процес. 

Начини за творческа комуникация

В процеса на развитието си, сдружение „Лаборатория за изкуство и култура” започна да разработва идеята да се създаде ЕДИННА УЕБ БАЗИРАНА КУЛТУРНА ПЛАТФОРМА, на която да се осъществява по-бърза и ефективна комуникация между представители на държавния и неправителствения сектор, на бизнеса и творците. Платформа, която да предостави възможности за иницииране на творчески партньорства.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

През 2019 година се появи проектното предложение „Как да направим комуникацията между държавата и гражданите по-добра?”, в което беше извършено задълбочено проучване на нагласите при неправителствените организации в сектор култура да участват в обща платформа. Говорихме за проблемите, произтичащи от забавена или липса на добра комуникация, както и за синтеза и бързото достигане до така нужната ни информация по отношение на партньорства, проекти и творчески инициативи.

СРЕЩИ С ИНСТИТУЦИИ

Осъществихме срещи с Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на външните работи, Държавен културен институт и ЮНЕСКО България. Анализите показаха ясно, че платформа от този тип, в която ще се заложи на БЪРЗИНА, ПРОЗРАЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ, е бъдещето.

СТАРТ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

Стартирахме през май 2021 година, в условията на световна пандемия. Изкуството беше в патова ситуация. Комуникацията, която води до реализация на събития, съществуваше реална опасност да замре. Младите артисти и малките културни организации – ядрото на цялото културно общество в световен план, бяха заплашени от прекратяване на дейността си. Ако това се случеше, имаше опасност човечеството да се изправи пред истинска културна катастрофа.

В този така критичен момент, най-важното беше да запазим и да продължим КОМУНИКАЦИЯТА, да помогнем на стартиращите организации да представят себе си и своите проекти по един нов, модерен, удобен,но и безопасен начин.

ПЛАТФОРМА ARTHUB

Културна платформа ARTHUB обединява всички тези възможности и предоставя иновативен начин за творческа комуникация.

ARTHUB е новата онлайн културна платформа,

в която организации, творци и всички, за които изкуството е кауза,

получават свое лично място и стават главни герои на своите идейни проекти.

Галерия

Лаборатория за Изкуство и Култура

[ultimatemember_notice id="38840" /]