Проекти и финансиране

За достъп до съдържанието на категория "Проектни покани и финансиране" е неоходима регистрация.


Културна платформа ArthuB е отворена за всички, които се занимават професионално или любителски с изкуство, а също и за държавни, общински и частни организации и фирми, развиващи дейност в областта на културата.