Мисия ArthuB

Какво е ArthuB

ArthuB е специализирана културна платформа за обмен на информация, виртуален инструмент за комуникация между творци, културни организации и институции и реализиране на творчески партньорства помежду им.

Платформа ArthuB

Платформата е най-амбициозният проект на сдружение “Лаборатория за изкуство и култура”. Реализиран е след направено проучване към проект „Как да направим комуникацията между държавата и гражданите по-добра”.

Лаборатория за Изкуство и Култура

Първата в България платформа за среща на представители на изкуството и културата

Визията, с която преди две години стартирахме проекта „Артхъб”, беше да създадем виртуален инструмент, който да кореспондира с нуждите на съвременния културен живот и да улесни процеса на създаването му.

Етапите, през които минахме при избистрянето на представата и търсенето на (високонеплатени) съмишленици, бяха с такива спадове от една страна и кулминации от друга, че нарекохме начинанието „Мисия Артхъб” и таяхме надежда, че за разлика от легендарния капитан, ще оцелеем. Крепяха ни резултатите – виждахме, че всяка стъпка ни приближава до мечтаната цел, а именно:

да създадем платформа за директен онлайн контакт между творците, културните институции и меценатите.

Виртуален кръстопът, на който да се срещат тези, които имат идеи с онези, които искат/могат да ги реализират.

Пандемията показа, че такава онлайн връзка е необходимост. Дигитализацията нахлу в домовете ни, застави ни да прибегнем до нея и да видим предимствата ѝ. Затворени по домовете си, творците и културните организации имат нужда от виртуална платформа, където да се инспирират, да представят идеите си, да реализират партньорства и да намират нови пътища към своята публика.

През ноември 2020 г. Национален фонд „Култура“ подкрепи финансово проекта, с което ни даде не само финансов, но и емоционален тласък. Поехме дъх и реализирахме първата от важните задачи – създадохме платформата „Артхъб“, която е пред вас.

Първата част от мечтата ни е вече реалност.

Мисия „Артхъб“ продължава и ще продължи, докато платформата заеме своето място в културния живот на България. След това ще я изнесем извън пределите на страната, ще я направим разпознаваема в Европейския съюз и се надяваме да намерим нови съмишленици и приятели!

Заради всички нас, които обичаме, създаваме и ценим българската култура!