ArthuB представя

ArthuB Портфолио

Участниците в платформа ArthuB са български творци и организации, които присъстват активно в културния афиш на страната. Страниците на “ArthuB портфолио” представят творчеството и дейността на регистрираните потребители.

Артхъб е първата българска платформа, която дава възможност на всички творци да общуват и създават творчески колаборации, както и да имат бърз достъп до проектите на основните държавни институции в областта на културата.