плакат

Три в една стая

Галерия „Етюд“ представя изложбата „ТРИ в ЕДНА СТАЯ“ – рисунки на три художнички: Венцислава Стоянова, Лиляна Дворянова и Майа Антова-Майото.

Различни като формати, подходи и стилове, трите обединяват идеите си около рисунката. Рисунката е елементът, свързващ разностранните им творчески търсения в една обща експозиция. Рисунката в опит да надхвърли ролята си на „предварителния етап“, предшестващ всяка една творба и да се заяви като самостоятелно и завършено художествено произведение.

Интересен е начинът, по който художничките са решили да еспонират своите рисунки – те са запълнили стените изцяло, от тавана до пода, обгръщайки зрителя от всички страни и въвличайки го в техния артистичен свят от познати и непознати образи.

ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА работи в областта на рисунката, колажа, живописта и декоративно-абстрактните инсталационни форми. Има множество участия в групови и колективни изложби, пленери и арт проекти в България и в чужбина. Организира и координира фестивали, изложби и други артистични събития. Завършва магистратура по „Семиотика на изобразителното изкуство“ към Катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“, където в момента е щатен преподавател.

ЛИЛЯНА ДВОРЯНОВА завършва магистратура по Философия в катедра „Естетика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по „Графичен дизайн“ в НБУ, като в момента работи професионално в сферата. Лиляна е създател, художник и оформител, дизайнер и съавтор на корици и книги за деца и възрастни. Зад гърба си има 9 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ, както и участия в международни проекти, групови изложби и пърформанси. Има издадени две изцяло авторски детски книги: „Слончето, което искаше да лети. Парцалена история с два края“ (изд. „Мармот“, 2020) и „Приказка за Малчо и майка му, която се побираше в джобчето му“ (изд. „ФЮТ“, 2022).

МАЙА АНТОВА-МАЙОТО работи в областта на артистичния пърформанс, инсталационните форми, дигиталното рисуване и артпедагогиката. Творческите ѝ търсения са насочени към промяната на хората и социума в следствие на дигитализирането на света. В работите си проследява различните слоеве и напластяванията в културните, социалните, духовните и физически трансформации. През 2018 г. става доктор по „Методика на обучението по изобразително изкуството“ в катедра „Визуални изкуства“ на СУ, където в момента е преподавател.

 

Дата

14.фев.2023 - 04.мар.2023
Изтекло събитие!

Локация

София
Категория