ArthuB представя: Галерия “Христо Градечлиев”

Художествена галерия “Христо Градечлиев”

ХГ “Христо Градечлиев” Каварна е не само изложбени зали, а дом за изкуство. Целта ни е тя да бъде жив, притегателен център за изкуство, съхраняващ традиции, но и творящ бъдеще.

ХГ "Христо Градечлиев" Каварна

културна организация

Сфери на интереси

Интересите са във всички сфери на културата и изкуството. ХГ,,Христо Градечлиев” е гостоприемен дом за творците и децата,който е готов да експериментира и дава поле за изява

Кратка биография

ХГ,,Христо Градечлиев“ е самостоятелно юридическо лице. Галерията е културна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности .

Сфера на дейност

Организира:
– постоянни и временни изложби,
– пленери,
– концерти,
-представяния на книги,
-детски работилници,
-творчески срещи
Институцията има възможност за организиране на ателиета на открито,майсторски класове,пресконференции.

Опитност при работа с проекти

Участие в проект към Европейската програма ,,Леонардо Да Винчи” -,,Професионална подготовка на млади специалисти за развитие на програми за обучение в музейното дело” 2005г.,Испания

Снимките и текстът са предоставени от потребителя. ArthuB не носи отговорност за истинността на предоставената информация.

Това съдържание е достъпно само за регистрирани потребители. Моля, влезте в своя потребителски профил .