ArthuB представя: Артцентър Дупини

Артцентър Дупини

Previous slide
Next slide

Основна ни творческа база е Артцентър Дупини в бившето ТВУ “Максим Горки” в с. Габровци. Тук работим по собствени идеи и реализираме проекти в партньорство с други артисти, организации, фондации и пр. Центърът е споделено място за колаборации, срещи за обмен на опит и други дейности, свързани с изкуство, култура и наука.

Артгрупа Дупини

колектив от български и чуждестранни визуални артисти

Сфери на интереси

Създаване на среда за мултикултурен диалог и обмен на добри артистични практики, участие в различни артистични форми на съвременната култура и комуникации. Реализиране и популяризиране на артистични изяви в направления като ленд арт и други форми на изкуство в природата. 

Кратка биография

Артгрупа Дупини е основана през 1999 г. във Велико Търново и е резултат от дългогодишно сътрудничество между визуални артисти. Реализира различни авторски проекти и е организатор на различни събития в сферата на съвременните изкуства.

Сфера на дейност

Основна дейност е организирането на международен симпозиум Изкуство-Природа Габровци. С годините симпозиумът се утвърди като поле за иновативни творчески реализации и културни обмени. Ежегодният симпозиум ИЗКУСТВО-ПРИРОДА Габровци е единствен в страната форум за изява на автори от цял свят, работещи в направленията nature art, land art и site-specific, с убедителен принос в популяризирането и утвърждаването на Велико Търново и село Габровци на световната арт сцена.

Опитност при работа с проекти

Артгрупа Дупини има богат, дългогодишен и успешен опит с работа по проекти за изкуство в природата и проекти за широка публика в градска среда. В пространствата на артцентъра приветстваме организирането и провеждането на събития и на външни организации, и индивидуални артисти. Свържете се с нас!

Снимките и текстът са предоставени от потребителя. ArthuB не носи отговорност за истинността на предоставената информация.

Това съдържание е достъпно само за регистрирани потребители. Моля, влезте в своя потребителски профил .