ArthuB представя: Фондация „ВИЗИОНЕРИ Европа“

„ВИЗИОНЕРИ Европа“

проект Сънувани
Previous slide
Next slide

Фондация „ВИЗИОНЕРИ Европа“ е НПО в обществена полза, учредена в България, на 22.10.2020г..
Мисията на фондацията е да доведе до положителна промяна в обществото, в което всички живеем, като споделяме експертни знания и популяризираме европейските ценности.
Ние Вярваме, че хората с визия не са зрители, а творци живота си!

Фондация „ВИЗИОНЕРИ Европа“

Сфери на интереси

Учредителите на организацията са хора с високо академично образование – професори – философи и психолози, университетски преподаватели по икономика и специалисти по право, хора с визия, обединени от споделената идея да допринесат за социалното развитие чрез визионерски проекти, подкрепящи разпространението на общи европейски ценности за индивидуален напредък чрез учене през целия живот и положителна лична и социална трансформация.
Организацията следва своята мисия предлагайки дейности за целенасочено обучение през целия живот за възрастни хора, както и проекти за социално благо и инициативи в обществена полза.
Считаме, че езикът на изкуството е универсален, говори се и се разбира от всички народи, затова поставяме акцент на изкуството и културата като обединителен център.

Кратка биография

От създаването си досега, фондация “Визионери Европа” е реализирала поредица от персонализирани програми за обучение на меки умения за възрастни както в онлайн, така и във физическа среда. Те попадат в полето на това приложение поради техния акцент върху подобряването на личностния и междуличностния растеж чрез учене през целия живот. Всички проведени обучения позволяват и улесняват изграждането на нови компетенции на възрастните, като умения за комуникация и себеизразяване, умения за емоционална интелигентност, за адаптиране към промяната и др.

Сфера на дейност

Основен фокус в работата на фондацията е програма Еразъм. От създаването си досега фондацията насърчава активното участие на членовете на УС и доброволците, които се включват в работата на фондацията за включване в проекти по Еразъм и Еразъм+. През 2022г. фондацията има и своя първи одобрен проект по програмата. Като част от проекта са избрани петима участници, които да се включат в обучение в гр.Валенсия, Испания за придобиване на знания и умения за писане и управление на проекти по програма Еразъм. В резултат от проекта, фондацията разполага с капацитет да изготвя успешни проекти по програмата, както и да предлага специализирани обучения за придобиване на знания и умения за изготвяне и управление на ЕВразъм проекти..

Опитност при работа с проекти

Едва навършила двегодишна възраст, фондацията разполага с ограничен (като обем), но затова пък задълбочен (като качество) опит преди всичко в сферата на образованието (в широкия смисъл на думата) и отчасти в сферата на културата. Силен потенциал на организацията са наличните международни контакти с други организации от ЕС, с профил – ориентиран към образованието и културата като неизменни ценност с национална и международна значимост.

Снимките и текстът са предоставени от потребителя. ArthuB не носи отговорност за истинността на предоставената информация.

Това съдържание е достъпно само за регистрирани потребители. Моля, влезте в своя потребителски профил .