ArthuB представя: Emergency Theater

Emergency Theater

Previous slide
Next slide

EMERGENCY THEATER Foundation е неправителствена организация, която създава пространство за изследване на вътрешната сцена на човека, в търсене на личностна идентификация и реализация в социалния и културен свят. Изследване на обществените рани и тяхното третиране през артистични акции, дискусии и представления.

Emergency Theater

Сфери на интереси

Интересите ни са в полето на интердисциплинарните методи.
Среща между театър, литература, психодраматични практики и хуманитарни науки. Художествените форми и израз търсим в перформативните лекции и дискусии, документален и авторски театър, пърформанс, терапевтичен театър, театрални инсталации. Драматургията ни е пресечна точка между класически и съвременни произведения с документално базирани текстове.

Кратка биография

EMERGENCY THEATER Foundation е сформирана от 7 члена през 2021 г, идващи от различни сфери на изкуството, културата и терапевтичните практики. Дейността им е базирана основно в София, България.
Това са: Юлиана Сайска – учредител на Фондацията, автор, актьор, режисьор и психодрама терапевт;Елена Димитрова – автор, актьор и режисьор; Цвета Софрониева – писател, драматург и физик;Велислав Павлов – актьор; Яна Мороз – антрополог и артист; Елица Алексиева- композитор;Теодор Котов – психодрама терапевт и актьор.

Сфера на дейност

Създаваме нашите артистични продукти чрез групов процес-ориентирани методи и чрез преливане на формите, които владеем.
Името на фондацията произлиза от Emergency Room (Спешно отделение), което в медицината представлява място за животоспасяващи интервенции. Ние се обединяваме около усещането за спешност (sense of urgency), което да доведе до облекчаване на симптомите в наболелите зони.
Наши инструменти са различните форми на съвременното изкуство, така и общия морал, личната отговорност и изразите на толерантност.

Опитност при работа с проекти

Началото на съвместната ни работа е през 2017 година, когато е поставено началото на цикъла „Драматизирайки интимността“.

2018 „Интервюта с душата“ / “INTERVIEWS WITH THE SOUL“ – авторско изследване на темата за интимността,
в което събират опита си на актриса и на психодрама терапевт, и изследвам чувствата на
вътрешната сцена на човека – автор: Юлиана Сайска.

2019 „Стръв, Страст и Власт в Terra Incognita. Театрален разказ с взривяване на езика“
Спектакъл по текстове на Цвета Софрониева, с автори: Юлиана Сайска и Елена Димитрова.

2021 СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ (представление – обръщение към духа на времето)
Автори Сайска/Димитрова/Софрониева.

2021 – work in progress „…Празна е стаята на удоволствието“
(Представление – управление на удоволствието по време на пандемия).

Предстои творческата лаборатория “Опити върху съвремието”.

Интересува ни намирането на партньори от различни сфери на изкуството, които да доведат до разширяване на артистичната ни дейност и извън театралната сцена.

Селекция / Награди / Резиденции

Гостуване на представлението “Стръв, страст и власт в Тера Инкогнита” в Берлин ( 2019), както и на Международния литературен фестивал “Елиас Канети”, Русе (2019).
Предстояща резиденция и премиера на финалния етап от цикъла “Антропоцена” в Сцена Дерида през 2022 г.

Снимките и текстът са предоставени от потребителя. ArthuB не носи отговорност за истинността на предоставената информация.

Това съдържание е достъпно само за регистрирани потребители. Моля, влезте в своя потребителски профил .