Детски конкурси

Национален конкурс за проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“

Целта на конкурса в рамките на “Европейска нощ на учените” е да популяризира постижения на науката, научни открития и възможни решения за опазване на природата.