Национален конкурс за проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“

Националният конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“ се организира в рамките на традиционното събитие “Европейска нощ на учените” 2021 г.

Целта на конкурса е да популяризира сред ученици, студенти и широката общественост постижения на науката, научни открития и възможни решения за опазване на природата. Акцентът е върху ролята на научните открития и как те са повлияли върху опазването на околната среда, както и да направи предложения за възможни решения на глобални и локални екологични проблеми.

Детайли