Творчески инициативи

Конкурс за текст по случай 200-годишнината от рождението на Шандор Петьофи

Всеки участник може да участва в конкурса, организиран по случай 200-годишнината от рождението на Шандор Петьофи с най-много три авторски произведения, независимо в кой от посочените жанрове.