Творчески инициативи

Конкурс за текст по случай 200-годишнината от рождението на Шандор Петьофи

Всеки участник може да участва в конкурса, организиран по случай 200-годишнината от рождението на Шандор Петьофи с най-много три авторски произведения, независимо в кой от посочените жанрове.

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ обявява конкурс за стенописи върху двата купола на фоайетата в сградата на театъра

Сатиричен театър „Алеко Константинов“ обявява конкурс за проекти за изпълнение на тематични стенописи върху двата купола във фоайетата в сградата на ул. „Стефан Караджа“ 26 в София.

Сесия за набиране на проекти по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“

Община Пловдив чрез отдел „Култура, археология и културно наследство“ обявява сесия за набиране на проекти по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата.