Фестивал на новия европейски Баухаус

Покана от New European Bauhaus

Фестивалът събира хора от всички сфери на живота, за да дебатират и да формират вълнуващо бъдеще. Бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво.

Това е страхотна възможност за създаване на мрежа и обмен – от наука до изкуство, от дизайн до политика, от архитектура до технология.

Фестивалът/Нов европейски Баухаус поставя Европейския зелен договор в сърцето на нашето ежедневие. Той ще включва дебати, страхотни лектори, артистични изпълнения, изложби и възможности за работа в мрежа.

Фестивалът предлага много възможности за включване на отделни лица и групи. Независимо дали искате да представите проект или инициатива на панаира, да покажете артистични или културни изпълнения на Феста, или да организирате съпътстващо събитие във вашата страна, регион или град! Възможно е също така да предложите своето пространство като място за провеждане на събитие в рамките на фестивала, като изложба на проекти или артистично представление.

Фестивалът е разделен на четири основни инициативи като има възможност да се включите във всички или само в избрана от вас:
– Събития и инициативи, организирани самостоятелно в Брюксел и извън него (ЕС и света) между 9 и 12 юни 2022 г., са поканени да се присъединят към фестивала като странични събития. Техните основни дейности трябва да са в съответствие с ценностите на Новия европейски Баухаус.
– Проектна изложба, панаирът предоставя пространство за местни общности, регионални/национални участници, организации в целия ЕС и представители на проекти, за да покажат своите инициативи.
– Фестът предоставя пространство за представители на културата, актьори, художници, граждански сдружения и други от сектора на културата и изкуството, за да допринесат за създаването на културна програма, включваща представления и произведения на изкуството.
– Места, тези, които биха искали да бъдат домакин на изложба на проект и/или художествена дейност, са добре дошли да изразят интереса си към предлагане на конкретно пространство, като например театър, кино, музей, обществено пространство, културен център, кафене, двор и др.

Как да бъдеш част от него?

Фестивалът предлага много възможности за включване на отделни лица и групи. Независимо дали искате да представите проект или инициатива на панаира, да покажете артистични или културни изпълнения на Феста, или да организирате съпътстващо събитие във вашата страна, регион или град.

Отговаряте на условията, ако кандидатствате като физическо лице или ако вашата организация е част от публично финансиран проект, обществена организация, неправителствена организация или всяка друга организация с нестопанска цел, активна на местно, регионално, национално, европейско или международно ниво.

Вашето събитие трябва да популяризира ценностите на Новия европейски Баухаус и развитието на красиви и устойчиви пространства и начини на съвместен живот. Предложеното събитие може да бъде организирано или в Брюксел, в целия ЕС или извън него. Събитието, което предлагате, трябва да се припокрива с дейностите на фестивала (9-12 юни 2022 г.).

Срок за кандидатстване: 21.03.2022 г.

Полезно за основните инициативи на New European Bauhaus (NEB)

The FAIR

Как проектът отговаря на ценностите на NEB по отношение на устойчивост?
(напр. намаляване на емисиите на парникови газове, принос за адаптиране към климата и устойчивост) и ползи за околната среда (извън климата) (например намаляване на въздействието върху околната среда, опазване на биологичното разнообразие и др.

Как проектът отговаря на ценностите на NEB по отношение на приобщаването?
(напр. участие на редица заинтересовани лица, организации и общности, напр. младежи, жени, хора с увреждания, малцинства и др.)

Как проектът отговаря на ценностите на NEB по отношение на естетиката и качеството на изживяването извън функционалността?
Съгласно условията на проектната покана, се изисква информация как проектът отразява някой от принципите на NEB (локален – глобален, трансдисциплинарен, с участието).
Проектите могат да предложат собствено изложбено пространство в Брюксел. За проекти, които не могат да идентифицират подходящо пространство в Брюксел, фестивалът ще осигури споделени изложбени пространства на различни места и обществени пространства в града.
Освен това ще има дигитално пространство за изложба на проекти на онлайн платформата на фестивала. Участниците могат да изберат да покажат проекта си изключително на цифровата платформа, а не физически в Брюксел.
В споделените изложбени пространства фестивалът ще предостави набор от възможности за излагане на проекти, които ще бъдат дефинирани на по-късен етап (плакати, видеоклипове, фиксирани и мобилни щандове). Проектите биха могли също така да предвидят възможността за привличане на представители на Брюксел, които могат да представят проекта и да се ангажират с публика.

The FEST

Какво може да включва проектното предложения?

Културни и художествени програми и изложби, като пластични изкуства, фотография и дигитално изкуство, музика, театър и разказване на истории, танци, рисунки, картини, 3D инсталации и други
Творчески дейности с участието на граждани, като работилници, театър, състезания и др
Момент на забавление с гражданите и свързаните изскачащи пространства, като музикални изпълнения, концерти или музикални предавания на живо и др.
Можете да си изберете час и място за реализация на вашите събития.

The Side events

Съпътстващите събития трябва да бъдат организирани около дните на Фестивала (между 09 и 12 юни 2022 г.) с гъвкавост от един или повече ден припокриване с Фестивала, но не и извън датите на Фестивала.
Как събитието отговаря на ценностите на NEB по отношение на естетиката и качеството на изживяването извън функционалността?

Как събитието отговаря на ценностите на NEB по отношение на приобщаването? (включване на редица заинтересовани лица, организации и общности напр. младежи, жени, хора с увреждания, малцинства)

Как събитието отговаря на ценностите на NEB по отношение на устойчивост?
Според изискванията трябва да се посочат ползите за климата (например намаляване на емисиите на парникови газове, принос за адаптирането към климата и устойчивостта), така и ползите за околната среда (не-климатичните) (например намаляване на въздействието върху околната среда, опазване на биологичното разнообразие и др.)
Според изискванията трябва да се обясни  накратко как събитието отразява някой от принципите на NEB (локален – глобален, трансдисциплинарен, с участието).

Пълната информация и условия за кандидатстване: ЛИНК