Стани съорганизатор на  Фестивала “48 часа Варуша юг”

Отворена покана за провеждане на събития в рамките на фестивала „48 часа Варуша юг“

Поканата е насочена към всички живущи, работещи и/или влюбени в стария великотърновски квартал хора, които желаят да организират събития и да се включат в програмата на фестивала.

Общностният фестивал “48 часа Варуша юг” ще се проведе за втори път между 18 и 20 август 2023 г. и се организира от креативните хора, живеещи в квартала.

Събитията в рамките на 48 часа представят възможностите, с които кварталът разполага за спорт, занимания за цялото семейство, игри, връзка с природата, образователни инициативи, развлечение и култура.

Кандидатстването става чрез попълване на формуляр, в който кандидатите трябва да опишат своята идея.

Крайният срок за подаване на заявките е 15 юни 2023 г. Формулярът за кандидатстване можете да намерите тук