IV фестивал за млади изпълнители “Моята песен за България”

IV фестивал за млади изпълнители "Моята песен за България" ще се проведе на 04 и 05 юни 2022 в Община Челопеч на амфитеатралната сцена в Парк „Корминеш“.

Фестивалът се провежда ежегодно през месец юни като цели популяризиране на българската песен, разпалване на родолюбиви чувства у подрастващите, насърчаване на изявата на млади изпълнители в певческото изкуство, стимулиране създаването на нови песни за България.

Характерът му е конкурсен. Могат да участват индивидуални изпълнители и вокални групи в няколко възрастови групи до 18-годишна възраст.

Изпълненията в конкурсната част ще се оценяват от професионално жури.

Заявки за участие в IV фестивал за млади изпълнители “Моята песен за България” се приемат до 15 май 2022 г. на e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg и тел.:  07185/ 25-50, 0882 453 161

IV фестивал за млади изпълнители