Изложба-конкурс „Междулиние“

Изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства

Община Русе, Съюзът на българските художници – София, Дружеството на художниците – Русе и Художествена галерия – Русе организират ежегодната изложба-конкурс за съвременни визуални изкуства в рамките на МФ „Мартенски музикални дни” на тема МЕЖДУЛИНИЕ.

В изложбата могат да вземат участие художници, навършили пълнолетие. родени и/или живеещи в град Русе.

Срокът за получаване на творбите е 18.03.2023 г. в Художествена галерия – Русе.

Жури ще присъди награди на Община Русе, МФ „Мартенски музикални дни”, на Съюза на българските художници и на Художествена галерия – Русе. Наградените автори получават почетен диплом, а наградените творби остават във фонда на Художествена галерия – Русе.

Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 20.03.2023 год.;

За контакти:
Художествена галерия – Русе, ул. „Борисова” 39
тел. 082 / 82 17 35, e-mail: ruseartgallery@abv.bg