Конкурс за текст по случай 200-годишнината от рождението на Шандор Петьофи

Покана към учениците от VIII до XII клас за уастие в конкурса, оргазниизран по случай 200-годишнината от рождението на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи

“Институт Лист – Унгарски културен институт София” и Национална професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи” – Разград отправят покана към учениците от VIII до XII клас, които по случай 200-годишнината от рождението на унгарския поет и революционер Шандор Петьофи да напишат текст от най-много 200 думи, който по някакъв начин да е свързан със стихотворението на Шандор Петьофи “Любов и свобода”.

Целта на конкурса е на накараме младите да пишат, разгръщайки фантазията си не само в класическите литературни форми – учениците могат да пишат поезия, къс разказ, есе или публикация (пост) за социална медия (Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др.).

Всеки участник може да участва в конкурса с най-много три авторски произведения, независимо в кой от посочените жанрове.

Конкурсът е явен и всеки участник представя в електронен вариант най-много три авторски творби във всеки от посочените жанрове.
Файловете с произведенията трябва да съдържат задължително следната информация за участника: трите имена на участника, училище, клас, възраст на участника, имейл, адрес и телефон за връзка с участника, имейл, адрес и телефон за връзка с училището, в което учи участникът.

Желателно, но не задължително, е творбите да не са публикувани до този момент.
Творби, които не отговарят на поставените технически изисквания за шрифт и разредка или са с по-голям обем (над 200 думи), няма да се оценяват от журито.
Ако участникът е изпратил повече на брой от посочените в условието творби, ще се оценяват само три на случаен принцип.

Предлозите, съюзите, частиците и междуметията ще се броят за думи. Заглавието няма да се брои в изискването за текст до 200 думи.

Краен срок за изпращане на произведенията: до 9 април 2023 (23:59)

Адрес за изпращане на творбите: litera@ptgrz.org като заглавието на имейла трябва да бъде „за конкурса „Петьофи 200“.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на НПТГ „Шандор Петьофи“ в края на месец април и ще бъдат уведомени за това и по имейл, като ще могат да получат наградите си или лично, или на посочения от тях адрес на училището, в което учат.

Ще се присъдят награди под формата на ваучери за книги (пет на стойност 200 лв.) и поощрителни награди (книги). Журито си запазва правото да намали размера и да увеличи броя на наградите. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“, на сайта и в социалните мрежи на Институт Лист.

Проектът се реализира от НПТГ “Шандор Петьофи”, “Институт Лист – Унгарски културен институт, София” и с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” на Унгария.

За повече информация пишете на имейл litera@ptgrz.org или се обадете на телефон: 02/987 30 45.