Конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие”

Международният конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие” се организира от Община Монтана – България като съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев”.

Всяко издание на конкурса има различен тематичен фокус, който се формулира от организаторите като подзаглавие към вече добилото известност заглавие “Тъпан бие, хоро се вие”. Тазгодишната тема е: “Музикалните инструменти”.

Детайли

Повече информация на сайта на конкурса.