Kонкурс за кураторски проект за участие в 18-ото венецианско биенале за архитектура

18th International Architecture Exhibition Procedure for National Participations ще се проведе в периода 20 май - 26 ноември 2023 г. във Венеция

Във връзка с постъпила официална покана за национално участие на България в 18-ото издание на Венецианското биенале за архитектура, Министерството на културата обявява конкурс за кураторски проект.

Конкурсната процедура и кандидатстването ще се извършат съгласно реда, определен в Статута за национално участие на Република България във Венецианското биенале за архитектура, утвърден със Заповед № РД09-473/27.07.2020 г. на министъра на културата.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица, самостоятелно, или като обединения. Кандидатите следва да притежават професионална квалификация, позиция и познания по спецификата на съвременната българска архитектура.

Допуска се кандидатстване само с едно проектно предложение.

Проектите ще се разглеждат от жури в състав:
Председател:
Проф. д-р арх. Тодор Булев – председател на УС на САБ;
и членове:
1. Доц. д-р Борис Данаилов, изкуствовед, началник на политическия кабинет на министъра на културата;
2. Арх. Веселин Серкеджиев – член на УС на САБ;
3. Арх. Галина Милкова – член на КАБ;
4. Арх. Тодор Обрешков – член на КАБ;
5. Арх. Георги Кътов – носител на четири специални награди в конкурса „Български архитектурни награди“ – през 2018, 2019 и 2021 г.;
6. Нурхан Раджеб – урбанист;
7. Aрх. Александър Стайнов, държавен експерт в отдел НКН, дирекция КНМИИ, национален комисар за участието на Република България във Венецианското биенале за архитектура през 2023 г., съгласно чл. 5, ал. 5, т. 8 от Статута участва със съвещателен глас.
Резервни членове:
1. Екатерина Джумалиева – директор на дирекция КНМИИ;
2. Арх. Мартин Христов – заместник-председател на УС на КАБ;
3. Арх. Мариана Сърбова – член на КАБ.

Проектните предложения се подават на място или се изпращат по куриер в два екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител (компактдиск/флаш памет) в деловодството на Министерство на културата, като се адресират:

До дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“
Относно „Проект за Биенале във Венеция – 2023 г.“
1040, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17.

Краен срок за подаване на документи: 16 януари 2023 г., до 12.00 часа. 

Повече информация за конкурса на сайта на Министерство на културата.
Подробна информация за темата на Биеналето можете да откриете ТУК.