Конкурс за литературно произведение на тема „Биоразнообразието – Богатството на Родопите“

РИОСВ – Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“, обявяват конкурс за литературно произведение на тема „Биоразнообразието – Богатството на Родопите“.

Конкурсът е част от инициативите на еко инспекцията по повод Европейския ден на НАТУРА 2000 – 21 май и Деня на биологичното разнообразие – 22 май и цели популяризирането на НАТУРА 2000 и повишаване информираността на обществото по отношение на защитените растителни и животински видове в Родопите.

Конкурсът е предназначен за ученици в две възрастови групи: 5-8 клас и 9-12 клас.
Организаторите призовават всички млади хора с интерес към литературата и екологията, да споделят своите мнения, разсъждения и препоръки, свързани с екологичното равновесие, опазването на биологичното разнообразие и връзката човек-природа чрез литературни творби (есе, разказ или стихотворение), като в срок до 31 май предадат своите произведения на място в библиотеката, по пощата на адрес: 4700, град Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 7, отдел „Обща читалня и МЗС“ или на имейл: sm_lib_chit@abv.bg.

Всички отличили се творби ще бъдат наградени на 8 юни 2022г.

Повече информация за конкурса на сайта на РИОСВ Смолян