Конкурс за млади преводачи за наградата „Сузана Рот“

18. 01. 2023 – 31. 03. 2023

Чешките центрове (ЧЦ) и Чешкият литературен център към Моравската библиотека в Бърно (ЧЛЦ) обявяват деветото издание на Международния конкурс за млади преводачи за наградата „Сузана Рот“.

Конкурсът има за цел подкрепата на младите чуждестранни преводачи и бохемисти, както и популяризирането на съвременната чешка литература в чужбина.

Конкурсът носи името на известната швейцарска бохемистка и преводачка Сузана Рот (1950–1997), която има голям принос за популяризирането на чешката литература в чужбина и е насочен към начинаещи преводачи от чешки език, във възраст до 40 години (с година на раждане 1982 или по-млади), които до момента нямат публикувана преводна книга.

Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същи прозаичен откъс в рамките на 12 преводачески страници, от книга на съвременен чешки автор, публикувана в периода между декември 2021 и ноември 2022. Книгата е избрана от специална комисия, чиито членове са номинирани от ЧЦ и ЧЛЦ и която не е била до момента на конкурса преведена на български език.

Тази година комисията, номинирана от ЧЦ и ЧЛЦ, избра откъс от книгата на Анна Беата Хаблова Směna (изд. HOST, 2022). 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 31 март 2023 г. участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес: ivanova@czech.cz

Повече информация: ТУК