Конкурс за млади творци и учени

Националният дарителски фонд „13 века България“ за втори път обявява национален конкурс за подпомагане на професионалното развитие на млади български творци и учени

Победителят в конкурса ще бъде кавалер на Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука, която Фондът учреди през 2019.

Детайли