Министерство на земеделието обявява конкурс за лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни

Логото и слогана ще допринесат за разпознаваемостта на кампанията и ще имат цялостно положително влияние за представянето на програмата сред обществото.

Министерството на земеделието обявява конкурс за избор на лого и слоган на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021-2026 г. Основният фокус на програмата е свързан с необходимостта от ограничаване разхищението на храни. Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), дефинираният проблем има глобален мащаб, тъй като около една трета от всички храни, произведени по света, се губят или разхищават по пътя между стопанството и трапезата. По данни на Европейската комисия, в страните членки всяка година се губят или разхищават около 87,6 милиона тона храни.

Логото и слоганът имат за цел да популяризират програмата и нейните приоритети, както и да допринесат за повишаване на ефективността на информационната кампания по темата за ограничаване на загубите от разхищението на храни. 

В конкурса могат да вземат участие български и чуждестранни граждани и фирми.

Срокът за подаване на предложение е 17:30 часа на 10.05.2022 г.

С пълните условия за кандидатстване можете да се запознаете: ТУК