“Музикална Лаборатория за Човека” търси гласове

Музикална лаборатория за Човека дава шанс да се присъедините към един състав, творящ в зона на висока лична отговорност и свобода.

Музикална лаборатория за Човека е създадена през 2014 година в град София от Йордан Камджалов с диригент Мая Василева.
 
Това е концептуален проект, стъпващ върху безпрецедентната международно призната българска хорова традиция и представляващ широка гражданска селекция от личности с изявен музикален и вокален потенциал.
 

Детайли