Национален литературен конкурс за поезия „Ивайло Балабанов“

Община Ивайловград и НЧ „Пробуда 1914“ учредяват Национален конкурс за поезия в чест на родения в село Хухла, община Ивайловград, писател и поет Ивайло Балабанов.

Срокът за участие е 24 май 2022 г.

За участие в конкурса се допускат български автори на творби, които са написани в оригинал на български език, чието творчество отговаря на целите на конкурса и не са отличавани на други конкурси.

Желаещите да участват трябва да изпратят 3 стихотворения, напечатани в 5 екземпляра, съдържащи трите имена на участника, адрес и телефон за връзка, както и формуляр, декларация за участие и кратка анотация за творчеството на кандидата.

Обявяването и награждаването  на победителите в конкурса ще се извърши на тържествена церемония на 28 август 2022г.,  в чест на рождението на поета Ивайло Балабанов.

Наградените в НКП „Ивайло Балабанов” ще получат статуетка, специално изработена за конкурса от известен български скулптор, специален плакет. Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда:

Първа награда – 2000 лв.;
Втора награда – 1000 лв.;
Трета награда – 500 лв.;