Open call: ARAC Art & Residency

Инициатива на Румънската асоциация за съвременно изкуство (ARAC)

Румънската асоциация за съвременно изкуство (ARAC) предлага възможност за пребиваване на куратор, който да изследва художествената сцена в Букурещ и Румъния като цяло. ARAC Art & Residency има за цел да запознае международни художници и куратори с румънската културна среда. По време на двугодишната си програма, започваща през 2020 г., проектът ще включва кураторски резиденции, изложби, събития и разговори, насочени към видео и пърформанс.

Темите на тазгодишната резиденция и на програмата са фокусирани върху изменението на климата, миграцията и развитието на технологиите. Кандидатите са поканени да направят проектни предложения по една от трите основни теми.

Предложението включва напълно финансирана кураторска резиденция за 6 седмици в Букурещ през декември 2021 – януари 2022 г.

Кандидатите трябва да владеят свободно английски и да са гъвкави при взаимодействие и разговор с местната арт общност и екипа на ARAC.

За да кандидатстват за ARAC ART & RESIDENCY, кандидатите трябва да предоставят следните документи на английски език: актуализирана автобиография/ CV; изчерпателно портфолио (A4, PDF формат, не повече от 10 Mb; видео документацията на курирани предавания във формат AVI, WMV или QuickTime трябва да бъде до 500 mb общо).

Организаторите очакват да се изпрати проект-описание от основен интерес към темите на програмата и очакваните резултати за шестседмичния период на пребиваване в Румъния. 

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември, 24.00 часа

Повече информация за условията и контакт с организаторите: ТУК