Отворена покана: Лабиринтопия – творческа резиденция в градска среда

„Театър на сетивата София“ и „Център за нови градски утопии“ отправят покана за участие в тримесечен творческо-изследователски процес в градската среда на София.

Проектът „Лабиринтопия” представлява артистична резиденция, целяща да въвлече група изследователи в необичайно творческо изследване на града и неговия креативен потенциал чрез методите на сетивния театър и психогеографията. Целта на резиденцията е да развие и разшири творческите компетенции и методи на работа на участниците, като същевременно създаде платформа за обмен на познание и практики между интердисциплинарен екип от творци.

Селектираните участници ще преминат през безплатен творчески тренинг в методите на сетивния театър и ще станат част от изследователски процес, който използва тези методи, както и теорията, и практиката на психогеографията. Ще се изследват градските пространства като потенциални сцени за трайна и ефимерна артистична намеса в публична среда. Резултатите от резиденцията ще бъдат представении публично под формата на интерактивно преживяване, въвличащо публиката в артистично взаимодействие.

Поканата е насочена към артисти, професионалисти и студенти, занимаващи се с архитектура, урбанистика, визуални изкуства, литература, театър и музика и които се вълнуват от поетичната метафизика на градската среда.

Срок за кандидатсване: до 31 март 2022 г. 

Изисква се кратко представяне на творческия и на професионалния си опит, както и свободен текст от 1 страница на тема “Моите лични градски утопии – пространства, пътувания, срещи“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Творчески инициативи“.

Повече информация и за контакт с организаторите: ТУК