Покана за партньори по проект “Пътуващо ателие”

Обученията са безплатни за всички участници.

„Младежко сдружение -България“ организира събития за повишаване на уменията за ансамблово музициране и работа в домашно звукозаписно студио. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на НФ “Култура“ по “Програма ВРООЛТ ‘22” в партньорство със сдружение „Светъл звън“.

Ателиетата започнаха работа през ноември 2022 и ще продължат до октомври 2023.
Програмата е насочена към деца, младежи и възрастни хора, които ще повишат своето изпълнителско ниво или ще направят първите си стъпки в хоровото изкуство и/или в работата в домашно звукозаписно студио.

Кой може да участва и за кого са предназначени ателиетата?

В програмата като домакини на обученията могат да се включат читалища, културни институции, училища, детски градини, частни и общински организации, които развиват любителска дейност. Обученията са безплатни за всички участници.

Какво представляват ателиетата?

Програмата на ателиетата цели да се подпомогне усъвършенстването на вокалните и интерпретаторските умения, задълбочаване на естетическите и духовни критерии на любителските състави и изпълнители. Ще бъде предложен нов репертоар, който ще обогати участниците.
Получаването на базисни знания и умения за работа с видео, звукозаписна и озвучителна техника и съответния специализиран софтуер, ще помогне на хорове и индивидуални изпълнители да създадат свой аудио или аудиовизуален продукт и възможност за самостоятелно разпространение в дигиталната среда.
Ателиетата са индивидуални, групови и общи.
Най-добрите изпълнения и студийни продукти ще бъдат разпространени в публичното пространство, чрез организираните по места прояви, чрез участия в културни форуми и в дигиталната среда.

Повече информация тук.

Това съдържание е достъпно само за регистрирани потребители. Моля, влезте в своя потребителски профил .