XIX Международен конкурс за екслибрис “EX LIBRIS – EX DILEMMA”

Конкурсът за съвременни визуални изкуства се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов” Русе.

Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения. Участниците са разделени в три възрастови категории. Авторите могат да участват с максимум три екслибриса.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. В екслибриса трябва да присъства текстът EX LIBRIS – EX DILEMMA. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. 

Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

Срокът за изпращане на екслибрисите с попълнен апликацион формуляр е до 31.05.2023 г. вкл. 

За контакти и повече информация:
Регионална библиотека „Любен Каравелов“