100 години от смъртта на Иван Вазов

Българската академия на науките ще отбележи годишнината, включена в календара на ЮНЕСКО, на 14 и 15 октомври 2021 г.

На 22 септември 2021 г. се навършват 100 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов – писателя, който в най-голяма степен изпълва със смисъл понятието „български класик“, а творчеството му е част от европейското духовно наследство.

Тържественото академично честване е организирано от Българска академия на науките и Института за литература при БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски от 10 часа на 14 октомври в зала „Марин Дринов“ ще открие тържественото академично честване на Иван Вазов, организирано от Българска академия на науките и Института за литература при БАН. От 10.30 ч. проф. Милена Кирова от СУ „Св. Климент Охридски“ ще изнесе пленарен доклад, посветен на ролята и мястото на Иван Вазов в канона на българската литература.

Програмата по честването ще продължи с откриване на изложба във фоайето на Централната сграда на Академията на ул. „15-ти ноември“ №1. Изложбата представя малко познати документи, съхранявани в Научния архив и в Централната библиотека на БАН. Някои от тях се изнасят за първи път от Архива и се показват публично – поканата за венчаването на Иван Вазов и Атина Болярска, първото завещание, което поетът собственоръчно съставя още през 1890 г. и фотография на Ив. Вазов, направена година преди смъртта му, през 1920 г. Достъпът до изложбата е свободен.

Организирано литературно четене на стихове от и за Иван Вазов в пространството Морената при храм „Св. София“.

Следващото събитие в програмата ще се проведе в пространството Морената при храм „Св. София“, където е организирано литературно четене на стихове от и за Ив. Вазов. Заедно с българските поети Мирела Иванова, Георги Господинов, Иван Христов и др., Вазови творби ще четат ученици от 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ и ученици от II Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“.

Най-мащабна е академичната част от програмата за честването на Иван Вазов.

В продължение на два дена – на 14 октомври от 14 ч. и на 15 октомври от 9 ч. до 18.30 ч. могат да бъдат изслушани докладите от международната научна конференция, организирана от Института за литература при БАН. Конференцията ще се проведе в залите на Централната сграда на БАН. В нея участват 50 учени от България и от чужбина, сред които са известни изследователи на Вазовото творчество като чл. кор. проф. Милена Цанева, както и млади специалисти и чуждестранни българисти, преподаватели и преводачи на Вазовите текстове. Форумът целѝ да обнови четенето на богатото художествено наследство на Патриарха на българската литература през съвременни литературоведски парадигми, да интерпретира факти и документи от житейската и творческата биография на писателя в контекста на българския културен живот от началото на ХХ в.

Пълната програма: ТУК

Съорганизатор на културната част от програмата е Народният театър „Иван Вазов“, чийто премиерен спектакъл „Народът на Вазов“ на Александър Секулов с режисьор Диана Добрева, на 15 октомври от 19 часа ще отбележи края на тържественото честване на стогодишнината от смъртта на Иван Вазов.

Източник: БАН