Ден: 20.07.2021

„Градът на бъдещето“ – конкурс към катедра „Романистика“ на ВТУ

Конкурсът е в партньорство с Университетска агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа по съвместна работа в рамките на проекта “Центрове за академично качество”.