„Градът на бъдещето“ – конкурс към катедра „Романистика“ на ВТУ

В конкурса мога да вземат участие български ученици и студенти, изучаващи френски език в България, както и ученици с майчин език български, изучаващи френски език в чужбина.

Катедра „Романистика“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, в партньорство с Университетска агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа, започват съвместна работа в рамките на проекта “Центрове за академично качество”.

Във връзка с това катедра „Романистика“ обявява конкурс на тема „Градът на бъдещето“ . Той предвижда участие на български ученици и студенти, изучаващи френски език в България, както и ученици с майчин език български, изучаващи френски език в чужбина.

Детайли