Индикативна програма за 2022 г. на Национален фонд „Култура”

Обновеният Управителен съвет на Национален фонд „Култура“ прие Индикативна програма за 2022 г.

Индикативната програма е разработена в две части, като едната й част е свързана с очакваните извънредни средства в размер на 30 млн. лв. за възстановяване от последствията от епидемията от Ковид-19, а другата част включва регулярните програми на Фонда.

Програмите ще се реализират от средата на годината

Във връзка със средствата, с които ще бъде подпомогнат творческият сектор за възстановяване от последствията от пандемията от Ковид-19, работната група към Фонда разработи програми, които да се реализират от средата на годината, като при подготовката на документацията бе отчетен опитът с проведените досега сесии и обратната връзка от кандидатите по програмите през 2021 г.

За първи път в дългогодишната история на функционирането на Национален фонд „Култура” разработените документи и формуляри към новите програми бяха подложени на широко обществено обсъждане, организирано от Национален фонд „Култура”, което цели определянето на ясни и предварително известни за кандидатите критерии и правила и включване на възможно по-широк кръг от допустими кандидати в сферата на културата. Общественото обсъждане приключи на 31 март, като до 30 март в него се бяха включили 71 участници със 187 мнения и предложения. Екипът на НФК е в готовност да обработи мненията и предложенията, за да може програмите да стартират на 6 април.

Новите програми

Новите програми, които са включени в Индикативната програма на НФК, в частта за възстановяване от последствията от епидемията от Ковид-19 са:

„Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата” с индикативна сума 7 000 000 лв.; „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации” с индикативна сума от 10 000 000 лв.; „Програма за възстановяване и развитие на държавни и общински културни институти” с индикативна сума от 5 500 000 лв.; „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество” с индикативна сума от 5 500 000 лв.; „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк” с индикативна сума от 1 000 000 лв. Специално внимание е отделено и на подпомагането на обучаващите се в областта на изкуството и на културата. За тях е предвидена програмата „Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата” с индикативна сума от 1 000 000 лв. Планира се, след като приключи обобщаването на резултатите от общественото обсъждане на новите програми, те да бъдат отворени за кандидатстване от 6 април.

По време на заседанието членовете на Управителния съвет коментираха сроковете за подготовка на кандидатите по програмите, като общото становище бе, че малко над месец подготовка на документацията е реалистичен и оптимален срок, който едновременно би гарантирал и достигане на предвидените средства до хората на изкуството навреме.

Регулярните програми

Регулярните програми на НФК, с изключение на първа част на „Мобилност”, и „Целева подкрепа – „Творческа Европа”, които са планирани да стартират също на 6 април, са предвидени да бъдат отворени през месеците май и юни, а програмата „Едногодишен грант – 2023” с бюджет от 4 700 000 лв. ще бъде отворена през септември.

Новите членове на НФК са: Светла Симидчиева – представител на Министерство на финансите, археологът Михаил Ваклинов, директорът на  НГПИ „Тревненска школа” – Орфей Миндов, експертът „Фестивали и международни културни проекти” Десислава Георгиева и Деница Езекиева, театровед, докторант в БАН, член на Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ. Г-жа Теодора Дачева отново е представител на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

С приетата Индикативна програма можете да се запознаете на сайта на Национален фонд „Култура”.