Конкурс „Моят храм в 185 думи” за есе, стихотворение или кратък разказ

Във връзка с 185-ата годишнина на храм „Св. вмчк Георги“ в Каварна, енорийският бюлетин „Вяра и Дело“ обявява конкурс „Моят храм в 185 думи”.

Надпреварата е за есе, стихотворение и/или кратък разказ. Целта на конкурса е насърчаване на християнското художествено слово и творчество.

Условия за участие и регламент на конкурса

Тема: „Моят храм в 185 думи”

Няма възрастови ограничения за участие в конкурса. Изисква се конкурсните текстове да не са публикувани до момента и да са на български език.

Максималният обем думи е 185 думи в един от жанровете – есе, стихотворение, кратък разказ във формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12.

Всеки участник може да участва с едно произведение във всяка една от трите категории на епистоларно творчество – есе, стихотворение, кратък разказ.

Краен срок за изпращане на творбите: 30 септември 2021 г.

Творбите следва да се изпращат на електронната поща: dompo@abv.bg и да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, точен адрес, телефон за връзка и електронна поща.

Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещо отпечатване. Организаторите си запазват правото да не допуснат до участие произведения с недостатъчни литературни качества.

Отличените участници в конкурса ще получат сертификат и творбите им ще бъдат публикуване в енорийския бюлетин, а по възможност и в други печатни и/или електронни издания.