Национален фонд „Култура” обяви конкурси по общо 8 програми

Шест от програмите са нови и се обявяват във връзка с подпомагането на творческия сектор за възстановяване от последствията от пандемията от Ковид-19.

На редовно заседание, провело се чрез видеоконферентна връзка днес, 8 април, Управителният съвет на Национален фонд „Култура” прие условията и обяви конкурси по общо 8 програми. Шест от тях са изцяло нови и се обявяват във връзка с подпомагането на творческия сектор за възстановяване от последствията от пандемията от Ковид-19.

Новите програми са: „Творчески стипендии“ (с индикативна сума 7 000 000 лв.), „Награди за високи постижения на учащи в областта на изкуствата и културата“ (с индикативна сума от 1 000 000 лв), „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ (с индикативна сума от 10 000 000 лв.), „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ (с индикативна сума от 5 500 000 лв.), „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на традиционния цирк“ (с индикативна сума от 1 000 000 лв.), „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ (с индикативна сума от 5 500 000 лв.).

Другите две програми, които са отворени за кандидатстване, са от регулярните в НФК. Това са  „Програма „Мобилност“ – I период“ (с индикативна сума от 200 000 лв.) и „Програма за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“(с индикативна сума от 200 000 лв.).

Във връзка с подпомагането на творческия сектор за възстановяване от последствията от пандемията от Ковид-19, работна група към Фонда разви програми, които да се реализират от средата на тази година. При подготовката на документацията бе отчетен опитът с проведените досега сесии и обратната връзка от кандидатите по програмите през 2021 г. И за първи път в дългогодишната история на функционирането на Национален фонд „Култура” разработените документи и формуляри към новите програми бяха подложени на широко обществено обсъждане, за да има ясни и предварително известни за кандидатите критерии и правила и да бъдат включени възможно по-широк кръг от допустими кандидати в сферата на културата.

Екипът на НФК успя да обработи всички постъпили мнения и предложения  – 291 на брой, в най-кратък срок, за да могат програмите да бъдат стартирани.

С условията, необходимите документи и конкретните сроковете за кандидатстване по отделните програми можете да се запознаете на интернет страницата на Национален фонд „Култура”