Нови покани за представяне на предложения по подпрограма МЕДИА

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да: засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво;насърчи на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор;насърчи на междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини.

Публикуваните покани по подпрограма “МЕДИА” са за конкурсите: “Развитие на пакет от проекти”, “Насърчаване на европейски медийни таланти и умения”, “Развитие на видеоигри и VR/AR съдържание” и “Телевизионно и онлайн съдържание’.

Развитие на пакет от проекти

Конкурсът “Развитие на пакет от проекти” има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуалните продуценти в разработването на проекти с търговски потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да улесни европейската и международната копродукция.

Краен срок за кандидатстване: 27.04.2022 г.

Насърчаване на европейски медийни таланти и умения

Конкурсът “Насърчаване на европейски медийни таланти и умения” има за цел да подпомогне организации, които се занимават с професионалното развитие на таланти и умения в аудиовизуалния сектор. Цели на конкурса са и укрепването на капацитета на аудиовизуалните професионалисти, тяхната адаптация към нови творчески процеси и нови бизнес модели с оглед максимално използване на възможностите на цифровите иновации по цялата верига на стойността.

Краен срок за кандидатстване: 04.05.2022 г.

Развитие на видео игри и VR/AR съдържание

Цел на конкурса “Развитие на видео игри и VR/AR съдържание” е да се увеличи капацитетът на европейските производители на видеоигри, XR студия и аудиовизуални продуцентски компании за разработване на видео игри и интерактивни потапящи изживявания (VR/AR) с потенциал да достигнат до международна публика. Подкрепата също има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската индустрия за видеоигри и други компании, произвеждащи интерактивно съдържание, чрез подпомагане на запазването на интелектуалната собственост от европейските разработчици.
Официалното обявление на конкурса можете да намерите тук

Краен срок за кандидатстване: 12.04.2022 г.

Подкрепа за Телевизионно и онлайн съдържание

Цел на подкрепата за “Телевизионно и онлайн съдържание” е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти посредством подкрепа за производството на проекти с потенциал за международно разпространение, както и улесняване на европейските и международни копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

Краен срок за кандидатстване: 05.04.2022 г.

Повече информация за проектите в категория “Проекти и финасиране” (за регистрирани потребители)

Източник: Бюро Творческа Европа - МЕДИА България