Община Пловдив приема до 31 март предложения за членове на комисиите за присъждане на Награди „Пловдив“

Заинтересованите институции трябва да внесат мотивирани писмени предложения до края на март

На 31 март изтича срокът за внасяне на предложения за членове на комисиите, които определят победителите в отделните категории на Награди „Пловдив“.

Съставът на комисиите се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата.
Дирекция „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив кани всички заинтересовани от изброените по-горе, да внесат своите мотивирани писмени предложения за членове на комисиите.

Специализираните комисии отличават един творец или колектив от номинираните във всяка от 12 категории.

Съгласно утвърдения Статут на Награди „Пловдив“, със заповед на Кмета на Община Пловдив се назначават 9 специализирани комисии, които присъждат наградата в следните 9 раздела:

„Художествена литература и хуманитаристика“,
„Художествен превод“,
„Журналистика в сферата на културата“,
„Архитектура и естетизация на градската среда“,
„Музика“,
„Танцово изкуство“,
„Театър“,
„Изобразително изкуство“,
„Аудио-визуални изкуства и фотография“.

Постоянна комисия разглежда постъпилите предложения в останалите 3 категории:

„Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“,
„Произведение на изкуството, предназначено за деца”,
„Съвременни мултижанрови изкуства“ 

В Статута е включена и възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.

В състава на постоянна комисия участват представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ „Добрин Петков“, Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, регионален археологически музей, Градска художествена галерия, Народна библиотека „Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“, ФА „Тракия“ и Регионална колегия на КАБ по предложение на техните ръководства.

Набирането на предложения – номинации за удостояване с „НАГРАДА ПЛОВДИВ“ започва на 1 април (с краен срок - 15 април).

Наградите се присъждат на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2021 година. Специалната награда е за цялостен принос. Победителите получават статуетка, диплом и парична премия.

Предложенията се изготвят по образец, който може да намерите на официалната страница на Община Пловдив. Можете да използвате и платформата за директно попълване на формуляр в сайта на Награда „Пловдив“ в рубриката „Подай предложение за награждаване“.

Източник: Община Пловдив