Pathways to Bliss – самостоятелна изложба на Алина Папазова

Източник: КО-ОП

На 24 февруари, от 18:00ч, в КО-ОП се открива третата самостоятелна изложба на Алина Папазова

 „Pathways to Bliss”* e мултидисциплинарен проект, който разгръща авторска, визуална история в инсталация от рисунки, картини и триизмерни обекти. Историята не е разказана писмено, нито е последователна, с което наративът се превръща в неправолинейна приказка, подобна на съновидение.

В нея се срещат съществуващи митични зооморфни и антропоморфни същества, които Алина открива и в собствените си сънища.

В този смисъл изложбата е едно своеобразно проучване на влиянието на дълбоко вкоренени, антични, архетипни форми в психологията на съвременния човек.

*Името е открита препратка към едноименната книга “Pathways to Bliss” на Джоузеф Кембъл, която подобно на изложбата, изследва персоналната и психологична страна на митовете.

В подсъзнанието са затворени чудовищни хищници, които пораждат първичен ужас и гнус или обратното – върховно любопитство, красота и любов. От психоаналитична гледна точка, те разкриват подсъзнателни конфликти и стремежи, които често остават рационално неразгадани. Разглеждайки и интегрирайки ги в творчеството си, Алина им дава свободата да живеят нов живот, срещайки други себеподобни същества и вплитайки ги в изцяло нов контекст.

Подобно на средновековния литературен жанр Физиолог,  авторката извлича символиката и поуката на тези герои с тяхната културна, витална образност и ги връща обратно в перцепцията на зрителя. Такова „опитомяване“ позволява по-лесно съжителстване с осъзнати и неосъзнати психични травми и справяне с иначе не по-малко изпълнената с демони, реалност.

ЗА АЛИНА ПАПАЗОВА

Алина Папазова (р.1993г.) е визуален артист, базиран в София. Завършва бакалавърска степен в специалност „Графика и илюстрация“ и магистърска степен „Керамика и порцелан“ в Нов български университет, където от 2020г. е хоноруван преподавател и докторант в специалност „Керамика и порцелан“. Алина създава специфични, понякога иронични, илюстративни сюжети, символно обременени най-вече с митологични образи и сцени от различни култури, но често поставени в контекста на съвременни проблеми и модели на поведение. Илюстрациите си, тя прехвърля върху различни визуални медии, но основният фокус в творчеството й е превръщането на двуизмерен образ в триизмерен керамичен обект.

Изложбата ще остане в галерията на КО-ОП до 20 март 2022.

Източник: КО-ОП: бул. Янко Сакъзов 17