„Пловдив 2019“ стартира програма за насърчаване на млади таланти

Снимки: Пловдив 2019

Програмата ще подпомага изявени ученици от Пловдив за участия в чужбина.

В навечерието на 24 май фондация „Пловдив 2019“, по идея на кмета Здравко Димитров,  обявява най-новата си програма, с която насърчава младите таланти на Пловдив.

Програма „Полети“ стартира от 10 юни и целта й е да подкрепя ученици, ученически творчески групи и отбори от 1. до 12. клас, от всички училища на територията на града, за участия в международни конкурси, олимпиади, прослушвания.

Ще бъдат подкрепяни също и участия в майсторски класове, менторски програми, форуми и конференции.

Целта на фондацията в тази поредна инициатива, част от наследството на титлата Европейска столица на културата и в подкрепа на културата и изкуствата в града, е насочена към стимулиране на изявени млади таланти в сферата на изкуството, хуманитарните и точни науки, екологията и новите технологии.

Общият бюджет на програмата е 30 хил. лв. а заявки ще се приемат до 30 ноември 2022 г. или до изчерпване на субсидията. Подкрепата включва обезпечаване на разходи за такси за участия, пътни разходи и настаняване, гранични такси и други такси, изискуеми от приемащата страна.

Максималната субсидия за индивидуален кандидат е 2000 лв., а за групи от и над двама човека – до 4500 лв.

Постъпилите предложения ще се разглеждат на всеки две седмици от 3 членна експертна комисия.

Пълният пакет документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени ТУК.

Източник: Пловдив 2019