Проектът “Познатата НЕпозната” в Карлово

Между 09 и 14 септември 2021 г. в Карлово се провежда втората реализация в среда от проекта „Познатата НЕПОЗНАТА“.

Участничките вече са девет съвременни художнички – с една повече от първото издание, реализирано в град Трявна през пролетта на тази година. Това са: Венцислава Стоянова, Виолета Апостолова, Галина Динева, Ефросина Стойчева, Жени Цветкова, Красимира Дренска, Майа Антова, Марина Александрова и Цвета Петрова.

Проектът е свързан с популяризирането на културните постижения на български художнички.

 Всяка от деветте съвременни авторки представя по две други художнички, заедно със себе си. Изборът на всяка е личен, и е обоснован от някаква връзка с творчеството или с личността на избраните художнички (концептуална, формална, лична). Така общо 27 жени-артисти се представят чрез дигитално генерирани авторски колажи под формата на улично изкуство, в градската среда на Карлово. Паната представляват двуметрови човешки фигури, в които всяка съчетава собствения си образ и образа на избраните от нея художнички, като включи някакви елементи от творчеството и на трите. Подходът, композицията и изразните средства са индивидуални и отговарят на личния стил и изразност на всяка от участничките в проекта.

В рамките на 5 дни паната ще бъдат монтирани по фасади на сгради в град Карлово

Съвремените изразни средства на уличното изкуство ще провокират минувачите с въпросите:

Чии са тези образи?

Защо се вземат под внимание?

С какво са значими?

QR кодове ще отвеждат към сайта на проекта, отговарящ на въпросите, давайки информация за личностите на художничките и за концепцията на проекта. Основната цел е случайно въвлечените минувачи да бъдат провокирани от формите на улично изкуство. У тях да се породят въпроси, свързани със забравеното и недооценено творчество на отминалите поколения жени художнички, съотнесено с подценяваното и непознато творчество на съвременните жени артисти.

Кой коя представя?

За изданието в град Карлово, деветте участнички в проекта (съвременни художнички, работещи в различни сфери на визуалните изкуства), избират по две жени-художнички, които да представят:
1. Венцислава Стоянова избра Маша Живкова-Узунова и Екатерина Савова-Ненова
2. Виолета Апостолова избира Жана Костуркова и Мара Георгиева
3. Галина Динева избира Дора Кънчева и Бисерка Петрова
4. Ефросина Стойчева избира Вера Лукова и Дора Бонева
5. Жени Цветкова избира Виолета Масларова и Сидония Атанасова
6. Красимира Дренска избира Мара Йосифова и Тодорка Йосифова
7. Майа Антова избира Невена Ганчева и Олга Шаханова-Шишкова
8. Марина Александрова избира Васка Емануилова и Донка Константинова
9. Цвета Петрова избира Йорданка Радева и Виолета Гривишка-Танева

Това издание на проекта „познатата НЕпозната“ е подкрепено от Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“ и се осъществява със съдействието на Община Карлово.

Източник: Община Карлово