Проект “Концертни изпълнения и студийни записи на българска автентична и авторска музика” на Боряна Терзиева

Източник: Младежко сдружение-България

Успешно завърши работата по проекта “Концертни изпълнения и студийни записи на българска автентична и авторска музика” на Боряна Терзиева, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ’21/ Индивидуални проекти.

Съвременен поглед върху автентични песнопения от няколко старинни български певчески школи

Идеята на проекта бе да срещне отблизо публиката с един различен, съвременен поглед върху автентични песнопения от няколко старинни български певчески школи – еленската, рилската и тази на „болгарски роспев“ от Скитските ирмологиони, а също така и с богатството и красотата на непознатата за широката публика съвременна българска авторска музика, написана на 5 европейски езици (немски, английски, френски, италиански и български).

По време на концерта, предвиден по проекта, който беше част от програмата на музикалния форум „Гергьовски песенни празници“ – Елена, 2022 множество слушатели бяха привлечени да посетят възрожденските културни паметници на Елена и слушайки произведенията от музикалната програма, имаха възможността да усетят как те живеят и се променят в тези пространства, създавайки мост между миналото, настоящето и бъдещето.

Извън концерта от фестивалната програма, бяха направени и записи на автентичните произведения – в оригинал и в обработка на композитора Георги Попов. Те се осъществиха в еленския старинен храм “Свети Никола” – част от историческия комплекс „Даскалоливницата“, която се слави с акустиката си и е еталон за художественото съвършенство от епохата на българското Възраждане.

За да бъдат достъпни и полезни за повече хора, те ще бъдат популяризирани и разпространявани още дълго време както на механични носители, така и в дигиталната публична среда.

За всеки, който има желание да чуе част от произведенията, включени в проекта, може да го направи на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=i0-WCkKOcbs&list=PLxwlnUkjG3daL6Edv6B8TkbpqyChEL44e

Това съдържание е достъпно само за регистрирани потребители. Моля, влезте в своя потребителски профил .