„Феерия от мрак и светлина“ – пилотен проект на Сдружение на творците с увреждания в България

Снимки: СТУБ

Реализираният проект се осъществява с подкрепата на програма „Публики“, модул „Творческа намеса в дигитална и публична среда“ към Национален фонд „Култура“.

Сдружение на творците с увреждания в България е млада организация, създадена през 2017 год., която се стреми да събере на едно място хора с различен вид увреждания, които се занимават с всякакъв тип изкуства. Негов председател е обявеният от медиите за единствен полусляп художник на стъклописи в България, Николай Примов.

Първият спечелен и реализиран от сдружението проект носи изпълненото със символика име „Феерия от мрак и светлина“. Той се реализира с неоценимата подкрепа на програма „Публики“, модул „Творческа намеса в дигитална и публична среда“ към Национален фонд „Култура“.

Сетивна фотография и стъклопис

С проекта организацията си е поставила за цел да популяризира по иновативен и интригуващ начин едни нови и, общо взето, непознати в България изкуства, каквито са сетивната фотография, както и рисуването на живопис-стъклопис (което е различно от витраж).

Сетивната фотография е вид фотография, която се създава от незрящи или слабовиждащи хора и е вкарана в България от фотографа Алберто Стайков, също участник в екипа на проекта. Идеята на сетивната фотография и на подобен тип проекти е да покажат, че не съществуват бариери и липсата на зрение съвсем не е пречка пред заснемането на красиви и внушителни фотографии, като за това помагат останалите сетива, а именно слухът, тактилните усещания и т.н.

В рамките на проекта са създадени видеклипове с обучителни модули, в които творци със зрителни увреждания се учат да заснемат фотографии чрез прожектиране на изображения/картини, включително и известни такива, върху обект или в случая върху модел. Тъй като проектът е социално ориентиран, единият от моделите, участващи в него, също е незряща (Моника Методиева).

Изкуството става мост, чрез който зрящи и незрящи говорят на един и същи език

Една от причините екипът на сдружението да избере точно това име за заглавие на проекта си можем да потърсим в това, че част от обучителните модули показват как незрящи могат да сътворяват фотографии и чрез „рисуване“ със светлина в тъмна стая.

Контрастът между мрака и светлината е може би и контрастът в начините на живот и възприятията на зрящите и незрящите, разделителната черта между техните два свята. Само че в изкуството тези разлики се претопяват и то става мостът, който ги свързва и им помага да се опознаят и да проговорят по-пълноценно на един общ език. Този контраст, разбира се, символизира и животът ни в изолация по време на КОВИД-19 пандемията и реакцията ни на новото „нормално“, съпоставена с реакцията на хората с увреждания, за много от които изолацията не трае месец, два или година, а в продължение на десетки години, понякога и на цял един живот…

В някои от клиповете се дават отговори на често задавани въпроси от страна на незрящите или слабовиждащите сетивни фотографи, както и съвети относно използването на техниката и важната роля на асистента, ако творецът използва такъв в работата си.

Останалите видеоклипове са посветени на рисуването на живопис-стъклопис, различните техники за рисуване върху стъкло. Николай Примов, който е водещият в тези клипове, обяснява как се е породила любовта му към стъклото, с какво то е по-различно като основа за рисуване и как асистентът на твореца би могъл да му съдейства в творческия процес (например като смесва боите, подава четката и други). Той описва подробно как помагат остатъчните образи, особено при хора, които не са незрящи по рождение, както е и в неговия случай.

Творците, които са незрящи по рождение пък също „виждат“ света по свой неповторим начин, тъй като умът и най-вече въображението, така жизнено необходимо за творческия процес, си създава представа за околната среда по разказите и описанието на останалите, зрящи или слабовиждащи хора. Изключително много помагат и тактилните усещания или слухът, защото с кожата си можем да усетим откъде идва топлината и съответно светлината в топъл и слънчев ден, а бихме могли и по гласа на модела да се ориентираме в коя посока се намира той. – казва Деспина Клер от СТУБ

Заинтригуваните могат да научат повече подробности от видеоклиповете, качени във видео канала на сдружението, както и във фейсбук страницата, посветена на проекта.

Снимачният период бе осъществен в периода между 01.10.2020 год. и 31.03.2021 год. в град София, след което заснетият материал беше монтиран и проектът приключи на 30.07.2021

Източник: СТУБ