Фотография

Фотоконкурс: Каменните мостове в Родопите

Община Ардино, Общински музей – Ардино, Сдружение „Мещра – Традиционни знания и занаяти“ и Регионален исторически музей – Кърджали организират фотоконкурс на тема „Каменните мостове в Родопите“.

„Феерия от мрак и светлина“ – пилотен проект на Сдружение на творците с увреждания в България

Проектът, осъществен с подкрепата на програма „Публики“ на НФК, популяризира изкуствата сетивна фотография и рисуване на живопис – стъклопис.