Фестивалът New European Bauhaus с удължен срок за подаване на проектни предложения

Фестивалът New European Bauhaus ще се проведе от 9 до 12 юни 2022

Срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 21.03.2022 г

Това  дава възможност на повече български творци и организации да участват в него с цел да открият свои бъдещи партньори и да презентират своите творчески продукти пред широката европейска публика.

Акцентът тази година е в сферата на зелените проекти. Участниците във фестивала ще имат и свое дигитално пространство в рамките на събитията от него и  ще могат да се включат изключително онлайн, без да се налага да  пътуват до Брюксел.

Новият европейски Баухаус (NEB) реализира идеята  на Европейския съюз (ЕС) за създаване на нови красиви и стабилни  пространства, продукти и начини на съвместен живот, като ускорява зеления преход в цялата европейска икономика, от строителство до мебели и мода, културни продукти,  както и в други области на нашето ежедневие и общество. Новият Европейският Баухаус внася културно и творческо измерение в Европейския зелен договор.

Фестивалът събира хора от всички сфери на живота, за да дебатират и да формират вълнуващото културно бъдеще. Бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво.

Това е страхотна възможност за създаване на мрежа и  обмен – от наука до изкуство, от дизайн до политика, от архитектура до технологии.

Фестивалът предлага много възможности за включване на отделни лица и групи – независимо дали искате да представите проект или инициатива на панаира, да покажете артистично или културно изпълнение на фестивала или да организирате съпътстващо събитие във вашата страна, регион или град! Възможно е да предложите свое пространство като място за провеждане на събитие в рамките на фестивала, като изложба на проекти или артистично представление.

Повече информация, както и отговори на въпроси в помощ на изготвянето на проектни предложения, сме подготвили в специалната публикация в категория “Творчески инциативи”: линк